Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2020

Σύσταση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2020-2022

Το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020, συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου ως εξής: Πρόεδρος: Μαρκογιαννοπούλου Αντωνία Αντιπρόεδρος: Παπουρτζής Ειρηναίος Ταμίας: Διάκος Φώτιος Γενικός Γραμματέας: Σουμπασάκης Ευστράτιος Ειδικός Γραμματέας: Κουραβάνας Κωνσταντίνος Μέλη: Τσοπόκης Ιωάννης & Σπανός Βάιος   Εξελεγκτική Επιτροπή: Κωστοπούλου Μαρία, Ζαφειρίδου Θεώνη, Σαλτερή Θάλεια.   Εκπρόσωποί μας στην Ένωση Γονέων: Κωστοπούλου Μαρία, Τσοπόκης Ιωάννης, Παπουρτζής Ειρηναίος   Ανακοίνωση σύστασης νέου Δ.Σ. Συλλόγου