Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 1973

Ανέγερση σχολείου

Η ολοκλήρωση του σχολικού κτηρίου που φιλοξενεί το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης έγινε το 1973.